Pandemia spowalnia wyścig efektywności energetycznej

Oczekuje się, że efektywność energetyczna odnotuje w tym roku najsłabszy postęp od dekady, stwarzając dodatkowe wyzwania dla świata w realizacji międzynarodowych celów klimatycznych, stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w nowym raporcie w czwartek.  
Gwałtowne inwestycje i kryzys gospodarczy znacznie spowolniły postęp w zakresie efektywności energetycznej w tym roku, do połowy tempa poprawy obserwowanej w poprzednich dwóch latach, stwierdziła IEA w raporcie Energy Efficiency 2020.
Według raportu, globalna energochłonność pierwotna, kluczowy wskaźnik tego, jak efektywnie światowa działalność gospodarcza wykorzystuje energię, ma wzrosnąć o mniej niż 1 procent w 2020 roku, co jest najniższym wskaźnikiem od 2010 roku. Wskaźnik ten jest znacznie niższy niż potrzebny do skutecznego przeciwdziałania zmianie klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza - stwierdziła IEA.
Zgodnie z prognozami agencji efektywność energetyczna ma przynieść ponad 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z energią w ciągu następnych 20 lat w Scenariuszu Zrównoważonego Rozwoju IEA.
Niższe inwestycje w energooszczędne budynki i mniejsza sprzedaż nowych samochodów w związku z kryzysem gospodarczym dodatkowo pogarszają powolny postęp w zakresie efektywności energetycznej w tym roku, zauważyła agencja z siedzibą w Paryżu.
Globalnie inwestycje w efektywność energetyczną spadną w tym roku o 9 procent.
Najbliższe trzy lata będą krytycznym okresem, w którym świat ma szansę odwrócić trend spowalniającej poprawy efektywności energetycznej - poinformowała MAE.
„Dla rządów, które poważnie podchodzą do zwiększenia efektywności energetycznej, papierkiem lakmusowym będzie ilość zasobów, które poświęcą na to w pakietach naprawy gospodarczej, w przypadku których środki zwiększające efektywność mogą pomóc w pobudzeniu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy” - powiedział Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA, powiedział w oświadczeniu.
„Efektywność energetyczna powinna znajdować się na szczycie list rzeczy do zrobienia dla rządów dążących do trwałego ożywienia - to maszyna do tworzenia miejsc pracy, napędza działalność gospodarczą, oszczędza pieniądze konsumentów, modernizuje niezbędną infrastrukturę i redukuje emisje. Nie ma wymówki, by nie wkładać w to znacznie większych zasobów ”- dodał Birol.


Czas postu: Gru-09-2020